Yöresel,Hakiki Ezine Peyniri (sert)
700g
₺37,80 KDV Dahil
Yöresel, Hakiki Ezine Koyun Peyniri
700g
₺44,00 KDV Dahil
Yöresel, Hakiki Ezine Peyniri (yumuşak)
700g
₺37,80 KDV Dahil
Yöresel,Hakiki Ezine Peyniri (sert)
1000g
₺52,00 KDV Dahil
₺54,00 KDV Dahil
Yöresel,Hakiki Ezine Peyniri (sert)
2000g
₺96,00 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
Yöresel, Hakiki Ezine Koyun Peyniri
1000g
₺61,00 KDV Dahil
₺63,00 KDV Dahil
Yöresel, Hakiki Ezine Koyun Peyniri
2000g
₺116,00 KDV Dahil
₺126,00 KDV Dahil
Yöresel, Hakiki Ezine Peyniri (yumuşak)
1000g
₺52,00 KDV Dahil
₺54,00 KDV Dahil
Yöresel, Hakiki Ezine Peyniri (yumuşak)
2000g
₺96,00 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
1